Politika Zasebnosti – Ortodont u centru Zagreba dr. Domina Reljanović Protega

Politika Zasebnosti

Vodilna specialistična ordinacija dr. Domina Reljanovića Protege iz Zagreba je svoje delovanje uskladila z uredbo GDPR (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prosti pretok takih podatkov.

Zbiranje osebnih podatkov preko spletne strani

Pacienti lahko obiščejo našo spletno stran, ne da bi razkrili svoje osebne podatke. To pomeni, da podatkov o pacientih ne obdelujemo, razen če pacient prostovoljno pošlje svoje osebne podatke na naš uradni e-naslov za namene kontaktiranja ali rezervacije termina. Nato pacient poda tiho privolitev v obdelavo svojih osebnih podatkov.

Zbrani podatki ne bodo na noben način dostopni tretjim nepooblaščenim osebam, razen za namene, ki jih določa zakon. Vsi osebni podatki se uporabljajo izključno za namen, za katerega so bili zbrani.

Zbiranje osebnih podatkov ob prihodu pacienta v ordinacijo

Ob prihodu pacienta v zasebno specialistično ordinacijo dr. Domina Reljanovića Protege se podpiše soglasje za obdelavo osebnih podatkov pacienta. Privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko podajo osebe, stare 16 let ali več, za osebe, mlajše od 16 let, pa lahko privolitev poda starš ali skrbnik. Privolitev je prostovoljen, posebej informiran in nedvoumen izraz pacientove želje, s katerim poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Upravljanje privolitve pomeni možnost, da pacient poda ali prekliče privolitev za obdelavo osebnih podatkov. Privolitev je dana za enega ali več namenov.

Trajanje hrambe in obdelave osebnih podatkov

Zasebna specialistična ordinacija dr. Domina Reljanović Protega je v določenih primerih zavezana hraniti osebne podatke v trajanju (obdobju), ki ga za določen namen predpisujejo ustrezni pravni predpisi v medicini. Če hramba podatkov ni zakonsko določena, je hramba osebnih podatkov omejena s prenehanjem namena zbiranja podatkov. Izbris osebnih podatkov pacientov se izvede po poteku zakonskega roka, ki zasebno specialistično ordinacijo zavezuje k hrambi določenih osebnih podatkov.

Tehnični in organizacijski ukrepi za varstvo osebnih podatkov

V naši organizaciji smo glede na ocenjena tveganja za osebne podatke vzpostavili celo vrsto tehničnih in organizacijskih ukrepov za varstvo osebnih podatkov. Ti ukrepi se nanašajo na zaščito pisarniških dokumentov, zaščito računalnikov, protivirusno politiko, uničenje podatkov, pravila obnašanja zaposlenih, pogodbena razmerja z našimi zunanjimi ponudniki storitev, občasne evalvacije (revizije) sistema upravljanja varstva osebnih podatkov, video nadzor in številne drugi ukrepi.

Pacientove pravice po GDPR

Pacient ima vedno naslednje pravice:

  • pravica do dostopa in vpogleda v podatke
  • pravica do obveščenosti o obdelavi osebnih podatkov
  • pravica do prenosljivosti podatkov
  • pravico do preklica soglasja
  • pravica do pritožbe
  • pravico do popravka in spremembe osebnih podatkov v primeru, da so podatki nepopolni ali nepravilni
  • pravica do izbrisa v primerih, kot je prenehanje namena obdelave, preklic privolitve ali v primeru ugovora

Kako uveljavljati svoje pravice

Če želite uveljavljati katero od zgoraj navedenih pravic, se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na telefonsko številko +385 1 4817 301 ali preko elektronske pošte: domina.reljanovic@gmail.com

Piškotki (Cookies)

je majhna podatkovna datoteka, ki se shrani v računalnik ali mobilno napravo ob obisku določene spletne strani Piškotke uporabljamo za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje obiskovalcev, z namenom učinkovitejšega delovanja spletnih strani ter za spremljanje in preverjanje uporabe in obiska naše spletne strani.
Z izklopom in/ali blokiranjem shranjevanja piškotkov lahko obiskovalec še vedno brska po naših spletnih straneh. Vendar pa obstaja verjetnost, da obiskovalcu določene lastnosti ali funkcionalnosti spletnega mesta ne bodo na voljo, zato bo čas, potreben za dostop do določenih funkcij spletnega mesta, daljši kot običajno.