Politika Privatnosti – Ortodont u centru Zagreba dr. Domina Reljanović Protega

Politika Privatnosti

Vodeća specijalistička ordinacija dr. Domina Reljanović Protega iz Zagreba uskladila je svoje poslovanje sukladno GDPR uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Prikupljanje osobnih podataka preko web stranice

Pacijenti našu web stranicu mogu posjetiti bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. To znači da podatke o pacijentima ne obrađujemo, osim ako pacijent dobrovoljno ne pošalje svoje osobne podatke na našu službenu mail adresu u svrhu kontakta odnosno rezervacije termina. Tada pacijent daje prešutnu privolu za obradu njegovih osobnih podataka.

Prikupljeni podaci se neće ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi osobni podaci se koriste isključivo u svrhu radi koje su prikupljeni.

Prikupljanje osobnih podataka kod dolaska pacijenta u ordinaciju

Kod dolaska pacijenta u privatnu specijalističku ordinaciju dr. Domine Reljanović Protege potpisuje se privola (suglasnost) za obradu osobnih podataka pacijenta. Privolu za obradu osobnih podataka mogu dati osobe s navršenih 16 godina ili više, dok za osobe mlađe od 16 privolu može dati roditelj ili skrbnik. Privola je dobrovoljno, posebno informirano i nedvosmisleno izražavanje želje pacijenta kojom on daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da pacijent da suglasnost ili povuče suglasnost obrade osobnih podataka. Privola se daje u jednu ili više svrha.

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka

Privatna specijalistička ordinacija dr. Domine Reljanović Protege je u pojedinim slučajevima obvezna čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni zakonski propisi u medicini. Ako čuvanje podataka nije zakonski definirano tada se čuvanje osobnih podataka ograničava prestankom svrhe prikupljanja podataka. Brisanje osobnih podataka pacijenata se radi istekom zakonskog roka koji obvezuje privatnu specijalističku ordinaciju na čuvanje pojedinih osobnih podataka.

Tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podatka

Unutar naše organizacije prema procijenjenim rizicima za osobne podatke uspostavili smo čitav niz tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka. Te mjere su vezane za zaštitu uredskih dokumenata, zaštitu računala, antivirusne politike, uništavanje podataka, pravila ponašanja zaposlenika, ugovorne odnose s našim vanjskim pružateljima usluge, povremene ocjene (audite) sustava upravljanja zaštite osobnih podataka,video nadzor te brojne ostale mjere.

Prava pacijenta prema GDPR-u

Pacijent u svakom trenutku ima sljedeća prava:

  • pravo na pristup podacima i uvid u podatke
  • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
  • pravo na prenosivost podataka
  • pravo na povlačenje privole
  • pravo na podnošenje prigovora
  • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
  • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

Kako ostvariti svoja prava

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, kontaktirajte našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka na telefon +385 1 4817 301 ili putem e-mail adrese: domina.reljanovic@gmail.com

Kolačići (Cookies)

Kolačić (Cookie) je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva posjetitelja, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti naše web-stranice.
Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića posjetitelj i dalje može pregledavati naše web-stranice. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne posjetitelju tako da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.